Osmanlı Devleti’nin Arkeoloji Politikası

Burcu Kutlu Dilbaz160 Sayfa

Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve siyasi açıdan gittikçe zor bir sürece girmesi nedeniyle arkeoloji ile ilgilenilmemiştir. Bunun sonucunda da bu arkeolojik eserler yabancı araşmacılar tarafından yurtdışına kaçırılmıştır. Bu kültürel kaybı devlet, 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde fark etmeye başlamıştır. İlk olarak 1845’de bir müze kurup, topraklarında bulunan arkeolojik eserleri burada toplamak ve sergilemek çabasına girmiştir. 1869 yılında, “Asar-ı Atika Nizamnamesi” adı ile bir arkeolojik eser yönetmeliği ortaya çıkmıştır. Böylece arkeolojik eserleri yasalar ile koruma altına almaya başlamıştır. Bundan sonra yayınlanacak 1874, 1884 ve 1906 yönetmelikleri de bu adla çıkacaktır. Yönetmeliklerde Osmanlı Devleti’nin arkeoloji politikası daha net anlaşılmaya başlanmıştır. Yani yönetmelikler Osmanlı Devleti’nin bu konuya nasıl baktığını en net gösteren kaynaklardır.
Bugün arkeolojik eserlerle ilgili uyulan kuralların temeli, Osmanlı Devleti’nin çıkardığı yönetmeliklerdir. Bu çalışma ile yönetmeliklerin içeriği ve ülke genelinde nasıl uygulandığı verilmeye çalışılmıştır. Bu da Osmanlı Devleti’nin arkeoloji politikasını açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın günümüz arkeoloji politikalarının temeline ışık tutacağını düşünmekteyiz.

 

Adı Osmanlı Devleti’nin Arkeoloji Politikası
ISBN 978-605-81896-1-4
Barkod 9786058189614
Fiyat 130,00 TL (KDV muafiyetli)
Yayın No 02
Dizi -
Sayfa 160
Baskı 1. Basım, Ekim 2018, İstanbul
Cilt Amerikan Bristol 250 gr.
Kağıt Enzo 70 gr.
Boyut 13.5x21.0 cm
Yazar -
Hazırlayan  
Editör H. Ahmet Arslantürk
G. Yayın Koordinatörü Ünsal Ünlü
Yayın Yönetmeni Ahmet Aslantürk
Kapak Dizgi&mizanpaj
Kapak Resmi Austen Henry Layard
Uygulama Okur Tarih
Düzelti Okur Tarih
Baskı ve Cilt Erkam Yayın San. Tic. A.Ş.
Kitaba ait herhangi bir haber bulunamadı.