Hacer Topaktaş Üstüner

Hacer Topaktaş Üstüner

Doç Dr. Hacer Topaktaş Üstüner

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bo¨lümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bo¨lümü’nde yüksek lisansını, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bo¨lümü’nde ise doktora eğitimini tamamladı. Polonya Hükümeti, TÜBİTAK, YÖK, TTK, DAAD ve TÜBA tarafından burslarla desteklendi. Krakov Jagiellon Üniversitesi, Varşova Üniversitesi, Bonn Üniversitesi, University College London ve Moskova Ekonomi Üniversitesi’nde (HSE) bulundu. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bo¨lümü Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Öğretim üyesi olarak go¨rev yapmaktadır. Kendisinin Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri, Franciszek Piotr Potocki’nin İstanbul Elçiliği (1788-1793), Kanuni Sultan Süleyman Do¨nemi Osmanlı-Leh İlişkilerine Dair Belgeler (1520- 1566) – (H. Ahmet Arslantürk’le birlikte), Lehistan’da Bir Osmanlı Sefiri, Ziştovili Hacı Ali Ağa’nın Lehistan Elçiliği ve Sefaretnamesi (1755) ve Sultan II. Abdülhamid ve Diplomasi, Hüseyin Kazım Bey’in Diplomatik Seyahatleri (1882-1887) adlı kitaplarının yanı sıra Türkiye Polonya ilişkileri, Doğu Avrupa tarihi, Osmanlı diplomasisi ve siyasi tarihi üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 2015 yılında sosyal bilimler alanında Türkiye Bilimler Akademisi TEÇEP Ödülüne ve 2017 yılında Türkiye Bilimler Akademisi - GEBİP Ödülüne layık go¨rülmüştür.

 

 

Yazara ait herhangi bir haber bulunamadı.