Ümit Erkan

Ümit Erkan

Dr. Öğr. Üyesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi


30 Ekim 1981 tarihinde Rize’de doğdu. İlk (1993), orta (1996) ve lise (1999) tahsilini İstanbul’da tamamladı. 2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Tarihi ve Sanatları bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2007 yılında “1509 No’lu Rize Şer’iyye Sicili Işığında Rize’de Sosyal Hayat” adlı çalışmasıyla Yüksek Lisans eğitimini, 2014 yılında ise “16. Yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş Ayaklanmaları” adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Hâlen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olan ERKAN, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir. Yazarın Rize Şer'iyye Sicilleri 1 1509 No'lu Sicil Metin ve Tahlil, (Dergâh Yayınları, 2011) isimli yayımlanmış bir eseri ve akademik çalışmaları bulunmaktadır.

 

Yazara ait herhangi bir haber bulunamadı.